• ولادت حضرت زینب سلام الله علیها

اعضاي محترم انجمن اوليا و مربيان دبیرستان سال تحصیلی ۹۴ ـ ۱۳۹۳

 

۱- خانم سلیمان زاده (رئیس انجمن)                               ۶- خانم ایروانی (عضو اصلی)

۲- خانم زیارتی (نایب رئیس)                                        ۷- آقای رامین نگارشی (عضو اصلی)

۳- خانم گلی (منشی)                                               ۸- خانم حیدری (عضو علی البدل)

۴- خانم محمودی (عضو اصلی)                                      ۹- خانم داوودی (عضو علی البدل)

۵- خانم رمضانی (عضو اصلی)                                      ۱۰- آقای شریفی تبار (عضو علی البدل)