• علی افشاریان 
معاون آموزشی
 مدرک : لیسانس الکترونیک

علی افشاریان

ساعت کاری :  شنبه تا چهار شنبه

  • حمید اشرفی خیر آبادی
معاون آموزشی
مدرک :دانشجوی دکترای تاریخ اسلام
.
.3030
ساعت کاری : شنبه تا چهار شنبه

  • محمد جواد صفوی
معاون اجرایی

مدرک : دیپلم – ادبیات و علوم انسانی

محمد جواد صفوی


 

  • قدرت اله صوفیان نیستانی 
معاون فناوری

مدرک : فوق لیسانس فلسفه و حکمت

آقای صوفیان

ساعت کاری : ؟


 

  • ماشاء اله همای فرد
معاون پرورشی

مدرک : فوق لیسانس علوم قرآن و حدیث

202020